DAVUTOĞLU’NUN İLK İCRAATI;ÇİFTÇİDEN KES, ŞİRKETLERE ÖDE


​Hükümet elektrik şirketlerinin tahsildarlığına soyunmuştur.

 

29 Ağustos 2014 tarihli ve 2014/6732 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çiftçilerin tarımsal desteklerinin, elektrik borçlarına mahsup edilmesi kabul edilmiştir. 4 Mart 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararında elektrik borcu ödeninceye kadar, çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılmaması öngörülmüştü. Şimdi doğrudan kesilecektir.

 

Yani, elektrik dağıtım şirketlerinin alacakları için çiftçilerin tarımsal desteklerine doğrudan el konulacaktır.

 

Halbuki çiftçilerimiz, tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının düşürülmesini ve elektrik borçlarına kolaylık getirilmesini beklemektedir.

 

Hükümet, neden çiftçimizin ve köylümüzün sorunlarına çözüm getirecek yerde özel şirketlerin alacağının peşine düşmüştür? Neden böyle bir görevi üstlenmiştir? Bu durumda; Çiftçinin bankalara, petrolcülere, gübre bayilerine, bakkala, manava olan borçları da tarımsal desteklerinden kesilecek midir? 

 

Hükümet, hukuka ve vicdana sığmayan bu kararını geri almalıdır.

 

"ÇİFTÇİLERİMİZİN BORÇLARI DA YAPILANDIRILMALI"

 

2013-2014 üretim döneminde ardı ardına meydana gelen kuraklık, don, dolu, sel ve taşkın afetleri nedeniyle bu yıl çiftçiler ve üreticiler büyük zarar görmüştür.

 

Zaten ürettiği ürünü değerinde satamayan ve başta mazot ve gübre olmak üzere tarımsal girdilere gelen yüksek zamlarla beli bükülen çiftçilerimiz borçlarını ödeyemez duruma düşmüştür. Birçok çiftçi elektrik borçlarını, tarım reformu kapsamında dağıtılan arazilere dair borçlarını ödeyememiştir. Bu nedenle elektriği kesilmiş, arazileri geri alınmıştır.

 

Çiftçilerin ödeyemediği elektrik borçları ve tarım reformu kapsamında dağıtılan arazilere dair borçları ile sulama kooperatiflerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan yeraltı suyu sulama tesisleri ve/veya şebekeleri yatırım bedellerine ilişkin borçları faizsiz bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

 

Bu amaçla hazırlanan "Çiftçilerin Elektrik ve Arazi Borçları İle Sulama Kooperatiflerinin Yatırım Bedeli Borçlarının Faizsiz Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi" bugün TBMM başkanlığına sunulmuştur.

 

Çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması da TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden Torba Kanun Tasarısı kapsamına alınmalıdır.

 

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar