Müdür değerlendirmeleri objektif midir?


​Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Bozkırlı Mustafa Kalaycı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 8 bine yakın okul müdürünün görevden alınmasıyla ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi.

"Milli Eğitim Bakanlığında sekiz bine yakın okul müdürünün görevden alınarak büyük bir kıyım yapılmasına; tecrübeli, liyakat sahibi, çalışkan, dürüst, alnının teri ile müdürlük makamına gelmiş, yolsuzluğa ve haksızlığa bulaşmamış tertemiz kadroların, hukukla bağdaşmayan ve objektif olmayan değerlendirmelerle görevlerine son verilmesine dair işlemlerin tüm yönleriyle araştırılması ve eğitimde büyük infiale, kutuplaşmalara, çatışmalara yol açacak bu haksız ve hukuksuz uygulamanın ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ediyoruz" diyerek TBMM Başkanlığı'na sunan Bozkırlı hemşehrimiz MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifinin gerekçesinde, "14 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinde değişiklik yapılarak; 4 yılını dolduran okul müdürleri, müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları görevden alınmış ve bu yasanın akabinde çıkarılan Yönetmelik ile de görevine devam edecek müdürlerin belirlenmesinde hukuka bağdaşmayan ve objektif olmayan değerlendirmeler yapılmıştır" dedi.


"Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin görevine devam edebilmeleri için, hazırlanan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları gerekmektedir. Değerlendirme formu tamamen yöneticinin tutum ve davranışlarını ölçmeye yöneliktir. Ancak, değerlendirme formunda yer alan sorulara verilen cevapların mutlak suretle bir gerekçesinin olması gerekmektedir. Yöneticinin değerlendirmesi yapılırken gerekçesiz bir şekilde puan verilmesi hukuka aykırıdır. Değerlendirmede; öğretmenlerin, okul aile birliği ve öğrencilerin görüşü göstermelik olarak dikkate alınmıştır. İlçe milli eğitim müdürü ya da ilçe milli eğitim şube müdürünün, okul müdürünün yöneticilik vasıflarına sahip olup olmadığını bilmesi mümkün değildir. Üstelik 2-3 aydır şube müdürlüğü koltuğunda oturanlar dahi değerlendirme yapmıştır. Ne hikmetse, görevine son verilen 8 bine yakın müdürün tamamına yakını Türk Eğitim-Sen üyesidir" ifadelerini kullanan Milletvekili Kalaycı, "Değerlendirmelerde ne yazılı sınav vardır, ne de liyakat, başarı, bilgi ve tecrübe aranmıştır. Ama bu değerlendirmelerde adam kayırma, hak gaspı, hukuksuzluk, kişiye özel puanlamalar ve gayri ciddilik olduğu çok açıktır" diye konuştu.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar