Kalaycı,Taşören işçiler için Kanun Teklifi


​MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Taşeron işçilere Davutoğlu'ndan son dakika müjdesi! Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, koalisyon tekliflerinde muhalefet partilerine götüreceği taslak protokol şekillendi. Davutoğlu, muhalefet partilerine bir öneri paketi ile gidecek. Pakette yeni anayasa ve çözüm sürecinin yanı sıra taşeron işçilere kadro ve emeklilerin problemleri de yer alıyor. 


Başbakan Ahmet Davutoğlu, muhalefet partilerine bir öneri paketi ile gidecek. Pakette yeni anayasa ve çözüm sürecinin yanı sıra taşeron ve emeklilerin problemleri de yer alıyor. Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından hükümeti kurma görevi alması beklenen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, koalisyon tekliflerinde muhalefet partilerine götüreceği taslak protokol şekillendi. 'İlkelerimize uyan parti ile koalisyon kurarız' diyen Davutoğlu'nun talimatıyla hazırlık yapan parti genel merkezindeki komisyonlar, koalisyon için AK Parti'nin prensip ve önerilerini belirledi. Davutoğlu, önerileri arasında yeni anayasa ve çözüm sürecinin devam etmesinin yanı sıra siyasetin ve bürokrasinin şeffaflaşması olacak. Taşeron işçilere Davutoğlu'ndan son dakika müjdesinden sonra Davutoğlu, ayrıca başta Aleviler olmak üzere, değişik toplum kesimlerinin problemlerinin çözülmesini içeren bir toplumsal mutabakat paketini gündeme getirecek. 

Yargı reformu ve bürokrasinin liyakat sistemine göre yeniden yapılandırılması da masada olacak. 


EMEKLİLER DE GÜNDEMDE 

Hem CHP'nin hem de MHP'nin seçim öncesi meydanlarda emeklilere yönelik gündeme getirdikleri vaatler de AK Parti'nin muhalefet partilerine götüreceği öneriler arasında yer alacak. Ancak, emekliye iki ikramiye verilmesinin bütçe açısından sakıncalı olacağı görüşünden hareketle, sadece Kurban Bayramında emeklilere 'kurban parası yardımı' yapılması önerilecek. Davutoğlu'nun taşeron çalışanların sıkıntılarını kökten çözecek bir görüş sunacağı belirtiliyor. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası gündeme getirdiği 14 maddeden oluşan paketin büyük bölümüne AK Parti tarafından itiraz edilmeyeceği kaydediliyor. AK Parti kurmayları, çözüm sürecinin devamı, yeni anaya, yargı reformu gibi konularda CHP ile bir mutabakat sağlanabileceğini dile getiriyor. AK Parti, MHP'nin çözüm sürecine yönelik kesin tavrı ve Cumhurbaşkanının konumu ile ilgili ısrarının, bu partiyle koalisyon hükümeti kurulmasının önündeki en büyük engel olarak görüyor. 

MHP'Lİ VEKİLDEN KANUN TEKLİFİ 

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kamuda çalışan taşeron işçilere kadro verilmesi için TBMM'ye kanun teklifi verdi. 

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yüz binlerce işçinin insanca çalışma koşullarından uzak ve iş güvencesinden yoksun biçimde taşeron şirketler vasıtasıyla çalıştırıldığını belirtti. Kalaycı, taşeron işçilerin kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde, aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden de birçok farklılık bulunduğunu bununda Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğunu kaydetti. Kalaycı, kanun teklifinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu hizmetlerinin gerektirdiği sürekli görevlerde hizmet alımı yoluyla alt işveren (taşeron) işçisi olarak çalışanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, varsa aynı unvanlı ya da niteliklerine uygun sürekli işçi ve memur kadrolarına, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak esaslar çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde çalıştığı kurumlarınca atanırlar" dedi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar