MHP’Lİ ESİN KARA’DAN MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUNLARIYLA ALAKALI ARAŞTIRMA ÖNERGESİ


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)  Konya Milletvekili  Esin Kara ,  23 MHP'li  milletvekilinin imzası ile Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin sıkıntılarını gündeme getirmek amacıyla TBMM Başkanlığına bir Meclis Araştırma Önergesi sundu.

MHP'li Kara Önergesinde Meslektaşlarının sorunlarına tek tek vurgu yaparak Mali Müşavirlerin kanayan yaralarına dikkat çekti.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara hazırladığı,  önergenin gerekçesinde;  " 1-Mükellefler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler arasında 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanuna göre düzenlenen meslek sözleşmesine göre; meslek mensubu mükellefler adına vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumlarına verilmesi gereken beyanname ve bildirimleri verilmek zorundadır. Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatına göre beyanname ve bildirimlerin son günlerine meslek mensuplarının 1.derecede akrabalarının vefatı yada bayan meslektaşların beyannamenin son gününde doğum yapması gibi mesleği icra etmesini engelleyen durumlarda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Beyannamenin zamanında verilmemesi ile sorumluluğunu aldığı mükellefler özel usulsüzlük cezasına çarptırılmakta olup resmi olmasa da  meslek mensubuna rücu edilmektedir. 

2-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md 1'e göre serbest meslek erbabı hizmeti ifa ettiği anda vergi doğmakta iken Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslekte verginin oluşması tahsilat esasına bağlanmıştır. Bu çelişkili durumda meslek mensubu hizmet yaptığı ancak ücretini alamadığı mükellefler için serbest meslek makbuzu kesmekte, gelir vergisinde beyan etmez iken KDV'yi ise ödemektedir. Meslek mensubunun KDV yükünün alınması için 1/9 oranında tevkifat uygulaması yapılırsa bu sorun aşılabilecektir. KDV oranında indirim yapılması uygun olacaktır.
3-5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun ile Haziran ayına ait beyannameler yine Temmuz ayı içerisinde verilmekte ve meslek mensupları mali tatilde de bürolarından dışarı çıkamamaktadır.
4-Bağımsız Denetçileri ünvanı almış meslek mensuplarının uluslararası denetim firmaları ile rekabet edebilmesi için Yeşil Pasaport hakkı tanınması
5-Vergi ile ilgili davalara meslektaşların katılabilmesi, Vergi Mahkemelerine dava açma yetkisi verilmesi
6-Meslek Mensuplarının tahsilat sorunlarının giderilmesi adına ücretlerin Maliye Bakanlığı kanalıyla tahsiline imkan sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması
7-Yeni meslek mensuplarının büro açabilmeleri için KOSGEB'den destek alabilme imkanı sağlanması
8-Gelir Vergi Kanunu mükerrer 120.madde gereğince 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin kaldırılması " hususlarını dile getirdi.
MHP'li Esin Kara  en yakın zamanda bu sorunlarla ilgili TBMM Başkanlığına MHP Grubu olarak kanun teklifi vereceklerini; hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu beyan etti.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar