“Maksutlar bir amma rivayetler muhtelif”


Ne güzel de diyor merhum Ziya Paşa;"Maksutlar bir amma rivayetler muhtelif"

Kıymetli basın mensupları, fikirler tartışmak, kavga aracı haline getirilmek için değil, görüş zenginliği oluşsun, millete, memlekete hayırlı ve haklı hizmetler yapılsın diye vardır. Bu milletin her bir ferdi için, dünya görüşü ne olursa olsun, fikri yapısı neye mensup olursa olsun vatani çıkarların, devlet menfaatlerinin aleyhine bilerek ve isteyerek bir işe kalkışacağı elbette hayal edilemez. Ancak her kesim olaylara kendi çerçevesinden bakıp, meseleleri o şekilde değerlendirmektedir. Millet ve devlet için en faydalı olduğuna inandığı şeyi söylemektedir. Bunun içindir ki Ziya paşa; "Herkesin maksadı bir, Vatan, Millet ve Devlet ama bakış açıları ve uygulama tarzları farklı" diye ifade etmektedir, yukarıda ki beyitte. Irk, dil, din, fikir ayrılıklarında hiç kimsenin birbirine karşı üstünlüğü olmadığını bize dinimiz ve peygamber efendimiz öğretir. Bunun canlı müşahedesini ise ecdadımız Çanakkale'de ortaya koymuş olup, Kürt – Türk, Arap – Acem hiç fark etmeksizin vatanın bölünmez bütünlüğü için mücadele verip, şimdi koyun koyuna yatmaktadırlar. 

Bu günümüze baktığımızda toplumumuz siyasi bir hazımsızlık içerisine sürüklenmektedir. Hamaset duygularının kabartılarak, dini ve milli duyular üzerinde haklımız karşı karşıya getirilmektedir. Her seçim öncesi tiyatro sahnesinde kurtuluş harbi oynamakta, mevcut iktidarın figüranları tarafından canlandırılan piyeslerde ya onlardan taraf olup cihan harbine destek vermek, yada haçlı kuvvetleri – kutsal ittifak tarafında yer alıp halkımızın bir kısmı hakkında zillet ittifakı diye ithamlar oluşturulmaktadır. Bir takım kimseler kendi ifadeleriyle seçimleri var oluş yâda yok oluş meselesi haline getirmektedir. Seçimler bir partinin var oluş, yâda yok oluş meselesi olabilir, ancak bir millettin var oluş yâda yok oluş meselesi olamaz. Milletlerin kaderi bir olmak yâda olamamaktır. 15 Temmuz gecesi bu hakikat kendisini net bir şekilde ortaya koymuştur. Milli Şairimiz Mehmet Akif merhumda;
"Girmeden bir millete tefrika düşman giremez
  Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez" demektedir.

Bu milletin temel harcı olan ve seçimlerde büyük bir oy kitlesine sahip, geleciğimizin teminatı gençlerimizi siyasi bir olgunluğa kavuşturmak için çabalar sarf ediyoruz. Seçilme yaşının o sekize indirilmesi bu adımlardan bir tanesidir. Tarihinde yirmi bir yaşında İstanbul'u feth etmiş bir dedesi olan bu günün gençleri, sandık başında bu milletin menfaati için elbette en güzel seçimleri, en hayırlı seçimleri gerçekleştireceklerdir. Ancak gençlerimizin dahi toplumsal sağduyu ile olaylara yaklaşabilmesi, milli ve manevi değerlerine bağlı kararlar verebilmesi, adı ne olursa olsun, rengi, dini dili ne olursa olsun, hangi görüşe mensup olursa olsun toplumuzun ayrıştırılmamasıyla eş değer bir olgudur. 

Bu vesile ile seçime girecek olan tüm siyasi partilerin başta liderleri olmak üzere, herkesi toplumsal kucaklaşmaya, mukaddesatımızın ortak paydaları; vatan, bayrak, millet, dini ve milli değerler etrafında birleşmeye davet ediyoruz. Siyasi hamaset duygularını kabartarak, birbirimizi suçlayıcı, hakarete varan, hatta ve hatta iftira atmaktan çekinmeyen tavırlar sergilendikçe belki 31 Mart mahalli idareler seçimi kazanılabilir, ancak uzun vadede milletimizi bir arada tutan, Çanakkale ruhunu besleyen kardeşlik duygusu, mukaddesatının etrafında bir ve beraber olma arzuları zarar görür. 

Bizler Saadet Partililer olarak, tekrar hatırlatmak istiyoruz ki; hiç kimse 1980 öncesinin Sağ – Sol karanlığına dönmek istemez. Bu maksatla tatlı bir seçim yarışı olan 31 Mart'a doğru yürürken, muhatabımızın din kardeşimiz, ırkdaşımız, vatandaşımız olduğunu unutmamalıyız. Hangi partiye oy verirse versin muhatabımız bu toprakların evladıdır, üzerimize gelecek olan top güllerini sindirmek için yüreklerimizin toplu atması gerekmektedir. Bu düşüncelerle önümüzdeki 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde, seçime girecek partilere başarılar diliyor, aziz milletimize ise hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk'tan temenni ediyoruz.

Saadet Partisi Selçuklu İlçe Başkanı
İbrahim Ceylan


 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar