Samancı:Yeni Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi


AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı " Uzun süredir ülkemiz gündeminde yer alan yeni yargı paketi ile ilgili düzenlemenin ilki adalet komisyonunca görüşülerek Türkiye büyük millet meclisi genel kurulunda kabul edilmiştir. Kanunun halkımıza ve hukuk camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "dedi.

Gelişen dünyaya paralel olarak ülkemizde de ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve teknik gelişmeler yeni yaşam şekilleri ve ihtiyaçları da beraberinde getirmiş, bu durum yeni hukuki ihtilafları ortaya çıkardığı gibi hukuki bazı düzenlemelerin yapılmasını da zorunlu hale getirmiştir. Diyen AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı " Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hak ve özgürlüklerin korunması noktasında büyük önem arz etmekte, adem-i merkeziyetçi hizmetin temelini oluşturmaktadır. Kuruluşundan bu güne insan odaklı bir siyaset ile kişisel hak ve özgürlüklerin savunucusu olan ak parti, her konuda olduğu gibi, hukukun işleyişi konusunda da çağın gerektirdiği düzenlemeleri yaparak ifade hürriyeti, temel hak ve özgürlüklerle birlikte toplumsal ve bireysel gelişmeyi de en üst düzeye çıkaracaktır. Toplumdaki uyuşmazlıkların zaman ve ekonomik olarak etkili ve tatminkâr biçimde sonuçlandırmak amacıyla alternatif çözüm önerileri, tüm dünyada teşvik edilmekte, bu yöntemlerin geliştirilmesi ve adil yargılama hakkı ilhal edilmeden hızlı bir şekilde uygulanması yönünde değişiklikler yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanımız ve Genel başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 mayıs tarihinde kamuoyu ile paylaştığı yargı reformu strateji belgesindeki amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ceza muhakemeleri kanunu, hakimler ve savcılar kanunu, çocuk koruma kanunu ve türk ceza kanunu olmak üzere 15 kanunda değişiklik yapılan yargı paketi 8 ana başlıktan oluşmaktadır. Öncelikle cumhuriyet savcılarının takdir yetkileri artırılarak ön ödeme, uzlaşma ve kamu davasının açılmasının ertelemesinin kapsamı genişletilmektedir. 10 gün olan önödeme miktarı 3 aya uzatılmış, uzlaştırmaya tabi suçların kapsamı genişletilmekte, kamu davasının ertelenmesinin süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılmaktadır. Terör ve cinsel istismar suçları bu kapsama dâhil edilmemiştir.  Asliye ceza mahkemesi görev alanına giren ve iki yılı geçmeyen suçlarda basit yargılama usulu uygulanacak, yazılı savunma imkânı tanınarak ve duruşma yapılmadan karar verilebilecektir.

Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan dava açılamayacak, asliye cezalık suçlar için 6 ay, ağır cezalık suçlar için 1 yıl ve terör suçları bakımından 2 yıllık kısım soruşturma evresinde geçirilebilecektir.

Aile ve çocuk mahkemesindeki uzmanlar mahkemede alınarak adliye bünyesinde kurulacak müdürlüklere verilecek ve tevzii sistemine göre mahkeme veya savcılıklara hizmet vereceklerdir. Cinsel suç mağdurları ifadeleri,  çocuk izleme merkezlerinde savcı nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacaktır.

Şüpheli veya sanık ile karşılaşması uygun olmayan çocuk ve mağdurların ifadeleri özel ortamda uzmanlar tarafından alınacak, cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntüleri kişisel veri olarak saklanacak ve gizliliği korunacaktır. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında yerleşim yeri dışına çıkılması durumunda mağdurun konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. İstinaf mahkemelerinin bozma yetkisi genişletilmekte, davetiye tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmeyenlerin yoklukta duruşması yapılarak dava bitirilebilecektir.

İstinaf dairelerinin kararına itiraz edilmesi durumunda daire itirazı reddederse bu itirazı ceza daireleri başkanlar kurulu inceleyecek ve kesin nitelikte bir karar vereceklerdir. Aynı dosyada sirayetin söz konusu olabileceği hallerde ilk derece mahkemesi istinaf mahkemesinde kesinleşen dosya sanıkları için infazın durdurulması veya ertelenmesine karar verebilecektir.

Aynı veya farklı bölge idare mahkemelerince verilen kesin kararlar arasında aykırılık veya anlaşmazlıkları Danıştay içtihatları birleştirme kurulu yerine ilgili dava daireleri kurulu çözüme kavuşturacaktır.

İdari yargıda ses ve bilişim görüntü sistemi kullanılabilecektir. İfade özgürlüğüne kapsamındaki suçlar için, istinaf yolunda kesinleşen dosyalar için temyiz yolunun açılmasının yanında, internet erişim yasağı kademelendirilmekte, önce sayfa kapatılmakta, sayfa engellenemediğinde ise site kapatılacaktır. Eleştiri ve haber verme sınırlarında kalındığında terörün propagandası suçu oluşmayacaktır.

Aynı şekilde kamu hizmeti gören avukatlardan 15 yılını tamamlayanlara yeşil pasaport alma hakkı verilmekte, ohal döneminde suçsuzluklarına mahkemece karar verilenlerin alınan pasaportları iade edilecektir.

Gelecek dönemler içinde yol haritası olarak esas alacağımız yargı reformu belgesindeki ilk aşamanın görüşmelerini tamamlamış bulunmaktayız. Gelecek yeni paketin de hak ve özgürlükler kapsamında karar mekanizmalarını daha hızlı ve güvenli hale getireceğine olan inancımla,  kanunun halkımıza ve hukuk camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "dedi.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar