KARA’DAN MÜCBİR SEBEP HAKKINDA BAKANA SORU


SMMM'lerin mücbir sebep kapsamına alınan zorunlu halleri hakkında soru önergesini meclis gündemine taşıyan MHP Konya Milletvekili Esin Kara, "Gelir İdaresi Başkanlığı'nca çıkarılan 15/10/2019 Tarihli ve 118 No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanunu'nun "Mühlet Verme" başlığının 17'nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması konusunda düzenleme bakanlığınız tarafından yapılmıştır.

Meslek mensubunun kendisinin veya yakınının vefat etmesi ve vefat tarihi itibarıyla beyanname/bildirimin verilme süresinin bitimine 7 gün veya daha az süre kalmış olması gerekmektedir. Yakını veya kendisi vefat eden meslek mensubu tarafından beyanname/bildirimleri verilen mükelleflerin bu beyanname/bildirim verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, bunların verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7'nci güne uzatılmıştır. Meslek mensubunun; eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşi yakını kabul edilmektedir." dedi.

DOĞUM MÜCBİR KAPSAMINDA OLMALI

Kara Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a şu soruları sordu; "Meslek mensuplarının ağır hastalık halleri, rahatsızlanarak bilinci kapalı bir şekilde hastanede tedavi görmeleri, kadın meslek mensuplarının doğum yapmaları gibi hayati önem arz eden durumların mücbir sebep kapsamına alınması planlanmakta mıdır?
 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar